strona główna | kontakt
vega ubezpieczenia jasło

o firmie
ubezpieczenia
    komunikacyjne
    majątkowe
    turystyczne
    dla przedsiębiorców
    medyczne
    na życie
promocje
dokumenty do pobrania
sprawdź OC sprawcy
kontakt


Nasi partnerzyAgencja Ubezpieczeniowa VEGA
Jasło Ul. Kazimierza Wielkiego 6
tel./fax. 13 446 56 35


OC - pojazdów mechanicznych
Oferta skierowana jest do osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. W wyniku zawartego ubezpieczenia Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem ich pojazdów na terenie całej Unii Europejskiej.
Wysokość składki uzależniona jest od rodzaju pojazdu, pojemności silnika, strefy regionalnej, okresu posiadania prawa jazdy, przeznaczenia pojazdu, rodzaju rejestracji, wieku posiadacza pojazdu itd.

AUTO CASCO - pojazdów lądowych
Ubezpieczenie pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży.
Towarzystwo ponosi odpowiedzialność za szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, lub utracie pojazdu wskutek zderzenia się pojazdów, nagłego zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, zdarzeń losowych, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, kradzieży z włamaniem.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażera.

Oferta skierowana jest do osób fizycznych. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe w związku:
z ruchem pojazdu,
w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu,
bezpośrednio przy załadowaniu i wyładowaniu pojazdu polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego - kierowcy i pasażerów pojazdu wymienionego w polisie.
Ubezpieczenie obejmuje wypadki powstałe zarówno w kraju jak i za granicą.

              © copyright 2008 - 2024 VEGA - UBEZPIECZENIA | projekt i wykonanie KRISTOOKI